Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn.

1. Quán triệt nội quy, quy chế:  Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2020, cụ thể: 

         + Thí sinh dự thi giáo viên mầm non: Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00 phút, địa điểm: Hội trường trường TH Hùng Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum 

         + Thí sinh dự thi giáo viên Tiểu học: Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút, địa điểm: Hội trường trường TH Hùng Vương, thôn 1, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum 

         + Thí sinh dự thi giáo viên THCS: Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00 phút, địa điểm: Hội trường trường THCS Nguyễn Tất Thành, thôn 1, thị trấn Sa Thầy. 

2. Tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển: - Thời gian: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2020 đến ngày 11 tháng 5 năm 2020. 

                                     ( Thông tin chi tiết thí sinh tải File thông báo số 114 của UBND huyện Sa Thầy)